Iš viso rezultatų:
Pagrindinis

ES projektai

„Uždarosios akcinės bendrovės „Bendrosios medicinos praktika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas“

Uždaroji akcinė bendrovė „Bendrosios medicinos praktika“ įgyvendina „Uždarosios akcinės bendrovės „Bendrosios medicinos praktika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0038).

Projekto tikslas – padidinti UAB „Bendrosios medicinos praktika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Kauno miesto savivaldybėje.

Projekto įgyvendinimo metu bus pagerintas UAB „Bendrosios medicinos praktika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė, atnaujinant paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą.

Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 80 684,72 Eur, iš kurių:

Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 74 142,72 Eur;

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 542,00 Eur;

Uždarosios akcinės bendrovės „Bendrosios medicinos praktika“ lėšos – 6 542,01 Eur.

Planuojama projekto veiklas įgyvendinti iki 2019 m. spalio 31 d.