Iš viso rezultatų:
Pagrindinis

Vidaus tvarkos taisyklės

                                      PATVIRTINTA
UAB „Bendrosios medicinos praktika“ klinikos
Direktoriaus Rimanto Vidmanto Samuičio
2015 m. gruodžio 31 d. Įsak. Nr.V-15-103

 

I DALIS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS